Microsoft Exchange 2010 - SSL certificaataanvraag (CSR) genereren

Laatst bijgewerkt op 6 sep. 2023 13:20:12.
Categorie: Alles over SSL certificaten

CSR Exchange 2010 Microsoft

Een CSR genereren op Microsoft Exchange 2010

Dit artikel toont u hoe een certificaataanvraag, ook wel CSR, op te maken, voor Microsoft Exchange 2010. Als u uw SSL certificaat reeds ontving van de uitgever, kan u verder met de « Instructies om een SSL certificaat te installeren op Microsoft Exchange 2010 ».

Andere Microsoft Exchange versies

De documentatie voor SSL certificaataanvragen voor andere Microsoft Exchange versies vindt u in volgende artikels:

GUI or command line?

U heeft bij het aanmaken van uw Certificate Signing Request de keuze tussen de grafische schil van Microsoft Exchange Management Console, of de command-line van Microsoft Exchange Management Shell, die door Exchange 2007 geïntroduceerd werd.

Een SSL certificaataanvraag genereren met Exchange Management Shell

 1. Open de Exchange Management Shell door op Start te klikken, vervolgens Programs, Administrative Tools, Microsoft Exchange 2007, en Exchange Management Shell.
 2. Aan de Exchange Management Shell prompt tikt u volgend commando om de New-ExchangeCertificate cmdlet uit te voeren:

  New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -KeySize 2048 -Path c:\www_server_com.csr -SubjectName "c=BE, l=Antwerpen, s=Antwerpen, o=Kinamo NV, cn=mail.server.com" -DomainName owa.server.com, autodiscover.server.com -PrivateKeyExportable:$true
  
  Vervang in bovenstaande regel de informatie door die van uw eigen organisatie:
  • cn - Het rootdomein waarvoor u het SSL certificaat bestelt.
  • o - De officiële benaming van uw bedrijf zoals die voorkomt in uw statuten.
  • l - De stad van uw bedrijf.
  • s - De staat of provincie van uw bedrijf. Gebruik geen afkortingen!
  • c - De twee-letter ISO code voor het land van uw bedrijf.
  • -DomainName - lijst aanvullende domeinnamen (SAN's) voor uw certificaat op, gescheiden door komma's. De primaire domeinnaam waarvoor u het SSL certificaat aanvraagt is reeds opgenomen in de cn parameter van het -SubjectName argument.
 3. Vervolgens zoekt u uw CSR met behulp van Windows Explorer, dubbelklikt u het om het te openen, en kopieert u de volledige inhoud ervan, met inbegrip van de BEGIN CERTIFICATE REQUEST en END CERTIFICATE REQUEST regels, in Kinamo's SSL Certificaat Aanvraag formulier.
 4. Na ontvangst van uw SSL certificaat kan u verder met het installeren ervan.

Een SSL certificaataanvraag genereren met Exchange Management Console

 1. Ga naar Start, Programs, Administrative Tools, Microsoft Exchange 2010, Exchange Management Console.
 2. Klik Manage Databases.
 3. Selecteer Server Configuration in het linkervenster, en klik New Exchange Certificate in het Actions menu aan de rechterzijde.
 4. Kies een Friendly Name om uw SSL certificaat te identificeren. Gebruik de domeinnaam waar u het SSL certificaat voor aanvraagt.
 5. Als u een wildcard certificaat wenst te bestellen, vinkt u het vakje onder Domain Scope aan, zoniet gaat u naar de volgende stap. Als u een wildcard SSL selecteert, wordt stap 5 niet weergegeven.
 6. In het Exchange Configuration Menu kiest u welke services u wil beveiligen.
 7. Het Certificate Domains scherm toont een overzicht van domeinnamen die Eschange 2010 suggereert op te nemen. Overloop ze, en voeg desgewenst bijkomende Server Alternative Names (SAN's) toe.
 8. Voer de details van uw organisatie in:
  • Organization - De officiële benaming van uw bedrijf zoals die voorkomt in uw statuten.
  • Organization unit - Uw afdeling. U mag dit vak ook leeg laten.
  • Country/region - De twee-letter ISO code voor het land van uw bedrijf.
  • State/province - De staat of provincie van uw bedrijf. Gebruik geen afkortingen!
  • City/locality - De stad van uw bedrijf.
 9. Klik Browse om te kiezen waar u uw CSR bestand wil bewaren.
 10. Vervolgens zoekt u uw CSR met behulp van Windows Explorer, dubbelklikt u het om het te openen, en kopieert u de volledige inhoud ervan, met inbegrip van de BEGIN CERTIFICATE REQUEST en END CERTIFICATE REQUEST regels, in Kinamo's SSL Certificaat Aanvraag formulier.
 11. Na ontvangst van uw SSL certificaat kan u verder met het installeren ervan.

Gerelateerde artikels

Extra hulp nodig?

Werden niet al uw vragen beantwoord?
Geen nood, via een support aanvraag helpen wij u graag verder!

Selecteer uw taal

Alle talen: