Tags voor dit FAQ item:
CSR IIS 5 IIS 6 Microsoft Windows Server 2000

In welke mate heeft dit artikel uw vraag beantwoordt?

Score van 5 sterren, gebaseerd op 1 beoordelingen

Microsoft IIS 6 - SSL certificaataanvraag (CSR) genereren

Laatste bijgewerkt: 14/01/2016

Dit artikel toont u hoe een certificaataanvraag, ook wel CSR, op te maken, met behulp van de Management Console op Windows 2003 Server of Windows 2000 Server. Als u uw SSL certificaat reeds ontving van de uitgever, kan u verder met de Instructies om een SSL certificaat te installeren op Microsoft IIS 5/6.

 1. Open de IIS console via Start, dan naar Administrative Tools, vervolgens Internet Information Services (IIS).
   
 2. Selecteer uw servernaam aan de linkerkant.
   
 3. Klik op de website die u wenst te beveiligen.


   
 4. Rechts-klik op de naam van de website en selecteer Properties.


   
 5. Klik op de Directory Security tab en selecteer Server certificate... onder de Secure Communications hoofding:


   
 6. De Web Server Certificate Wizard start nu. Klik Next om verder te gaan.


   
 7. Selecteer de Create a new certificate optie.


   
 8. Selecteer Prepare the request now, but send it later.


   
 9. Kies een naam voor uw certificaat. Gebruik gemakshalve de domeinnaam waar u de aanvraag voor indient. Onder Bit length kiest u minstens 2048 bits, en laat het vakje Select cryptographic service provider aangevinkt.


   
 10. Voeg de informatie over uw organisatie toe:
  • Organization - De officiële benaming van uw bedrijf zoals die voorkomt in uw statuten.
  • Organizational Unit - De dienst waartoe u behoort. U mag dit veld ook leeg laten.
  •  

   
 11. Tik de Common Name van uw SSL certificaat in, de volledige domeinnaam die voor uw website zal gebruikt worden, bijv. www.mijndomein.com. Voor een wildcard certificaat gebruikt u *.mijndomein.com.


   
 12. Vul Country/RegionState/province en City/locality van uw organisatie in. Gebruik geen afkortingen!


   
 13. Kies waar u het CSR bestand dat u gaat genereren wil bewaren. Plaats het op de desktop om het gemakkelijk terug te vinden.


   
 14. Controleer de informatie die u heeft ingebracht in het overzichtsscherm, en bevestig.


   
 15. Uw certificaataanvraag is nu gegenereerd. Vervolgens zoekt u uw CSR met behulp van Windows Explorer, dubbelklikt u het om het te openen, en kopieert u de volledige inhoud ervan, met inbegrip van de BEGIN CERTIFICATE REQUEST en END CERTIFICATE REQUEST regels, in Kinamo's SSL Certificaat Aanvraag formulier.


   
 16. Na ontvangst van uw SSL certificaat kan u verder met het installeren ervan.