Tags voor dit FAQ item:
CSR OpenSSL SSL SSL Certificaten

In welke mate heeft dit artikel uw vraag beantwoordt?

Score van 4 sterren, gebaseerd op 41 beoordelingen

OpenSSL - nuttige commando's

Laatste bijgewerkt: 14/06/2018

OpenSSL is het Zwitsers zakmes van het certificaatmanagement, maar zoals bij elk goed zwitsers zakmes spendeer je overmatig veel tijd om de uitklapbare vuurboog van het nagelvijltje te onderscheiden. Hieronder een opsomming van meest voorkomende commando's.

Wie een nieuw SSL certificaat besteld moet een "CSR Request" of "certificaat aanvraag" aanmaken.
Een nieuwe certificaataanvraag genereren met een nieuwe private key doe je als volgt:

openssl req -sha256 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout www.server.com.key -out www.server.com.csr

Alternatief kan u hiervoor de Kinamo CSR Generator gebruiken.

Een nieuwe certificaataanvraag genereren met een bestaande private key:

openssl req -new -sha256 -key www.server.com.key -out www.server.com.csr

Als u het certificaat ter beschikking heeft, en de private key, maar de aanvraag niet meer hebt, kan u een certificaataanvraag genereren of CSR genereren op basis van een bestaand certificaat:

openssl x509 -x509toreq -in www.server.com.crt -out www.server.com.csr -signkey www.server.com.key

Een nieuwe RSA key genereren:

openssl genrsa -out www.server.com.key 2048

Een nieuwe ECC key genereren:

openssl ecparam -out server.key -name prime256v1 -genkey

Een zelf-ondertekend (self-signed) certificaat aanmaken voor testdoeleinden:

openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout www.server.com.key -out www.server.com.crt -days 365

Een certificaataanvraag controleren en bekijken:

openssl req -noout -text -verify -in www.server.com.csr

Een private key controleren en bekijken:

openssl rsa -noout -text -check -in www.server.com.key

Een certificaat bekijken:

openssl x509 -noout -text -in www.server.com.crt

Een certificaat in PKCS#7 formaat bekijken:

openssl pkcs7 -print_certs -in www.server.com.p7b

Een certificaat en sleutel in PKCS#12 formaat bekijken:

openssl pkcs12 -info -in www.server.com.pfx

Een SSL connectie controleren en alle certificaten in de chain bekijken:

openssl s_client -connect www.server.com:443

De Kinamo SSL Tester geeft u dezelfde informatie weer in een leesbaar formaat.

Controleren of een certificaat, een certificaataanvraag en een private key dezelfde publieke key hebben:

openssl x509 -noout -modulus www.server.com.crt | openssl sha256
openssl req -noout -modulus www.server.com.csr | openssl sha256
openssl rsa -noout -modulus www.server.com.key | openssl sha256

Conversie van PKCS#12 ( .pfx .p12 - typisch in gebruik op Microsoft Windows) bestand met private key en certificaten naar PEM (meestal gebruikt op Linux):

openssl pkcs12 -nodes -in www.server.com.pfx -out www.server.com.crt

Conversie van PEM naar PKCS#12:

openssl pkcs12 -export -in www.server.com.crt -inkey www.server.com.key -out www.server.com.pfx

Conversie van PKCS#7 formaat ( .p7b .p7c ) naar PEM:

openssl pkcs7 -print_certs -in www.server.com.p7b -out www.server.com.crt  

Conversie van PEM formaat naar PKCS#7:

openssl crl2pkcs7 -nocrl -certfile www.server.com.crt -out www.server.com.p7b

Conversie van DER (.crt .cer of .der) naar PEM:

openssl x509 -inform der -in certificate.cer -out certificate.pem