Tags voor dit FAQ item:
CSR Exchange 2007 Microsoft

In welke mate heeft dit artikel uw vraag beantwoordt?

Geef als eerste je beoordeling!

Microsoft Exchange 2007 - SSL certificaataanvraag (CSR) genereren

Laatste bijgewerkt: 14/01/2016

Dit artikel toont u hoe een certificaataanvraag, ook wel CSR, op te maken, met behulp van de Exchange Management Shell (EMS), die in Microsoft Exchange 2007 geïntroduceerd werd. Als u uw SSL certificaat reeds ontving van de uitgever, kan u verder met de « Instructies om een SSL certificaat te installeren op Microsoft Exchange 2007 ».

De documentatie voor SSL certificaataanvragen voor andere Microsoft Exchange versies vindt u in volgende artikels:

 1. Open de Exchange Management Shell door op Start te klikken, vervolgens Programs, Administrative Tools, Microsoft Exchange 2007, en Exchange Management Shell.
   
 2. Aan de Exchange Management Shell prompt tikt u volgend commando om de New-ExchangeCertificate cmdlet uit te voeren:
  New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -KeySize 2048 -Path c:\www_server_com.csr -SubjectName "c=BE, l=Antwerpen, s=Antwerpen, o=Kinamo NV, cn=mail.server.com" -DomainName owa.server.com, autodiscover.server.com -PrivateKeyExportable:$true
  
  Vervang in bovenstaande regel de informatie door die van uw eigen organisatie:
  • cn - Het rootdomein waarvoor u het SSL certificaat bestelt.
  • o - De officiële benaming van uw bedrijf zoals die voorkomt in uw statuten.
  • l - De stad van uw bedrijf.
  • s - De staat of provincie van uw bedrijf. Gebruik geen afkortingen!
  • c - De twee-letter ISO code voor het land van uw bedrijf.
  • -DomainName - lijst aanvullende domeinnamen (SAN's) voor uw certificaat op, gescheiden door komma's. De primaire domeinnaam waarvoor u het SSL certificaat aanvraagt is reeds opgenomen in de cn parameter van het -SubjectName argument.
    
 3. Vervolgens zoekt u uw CSR met behulp van Windows Explorer, dubbelklikt u het om het te openen, en kopieert u de volledige inhoud ervan, met inbegrip van de BEGIN CERTIFICATE REQUEST en END CERTIFICATE REQUEST regels, in Kinamo's SSL Certificaat Aanvraag formulier.
   
 4. Na ontvangst van uw SSL certificaat kan u verder met het installeren ervan.