MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is meer dan ooit een "hot topic".
Kinamo hanteert reeds jaar en dag het begrip "MVO" en past het principe toe in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Naast het ecologische aspect van verantwoord ondernemen staan ook bij ons het zich goed voelen op de werkvloer en bijdragen tot een gebalanceerde onderneming centraal.
Dit wil zeggen: een correcte dienstverlening met als leiddraad het zoeken van een balans tussen mens, werk en omgeving.

Energie vriendelijke hosting

Onze datacentra werken met groene stroom. Dit wil zeggen dat de opgewekte energie voor 100% gewonnen is uit hernieuwbare energiebronnen, zijnde wind-, biomassa- en zonne energie. Ook het Kinamo kantoor werkt volledig met groene energie.

Naast het gebruik maken van groene energie streeft Kinamo naar een constant verbeteringsproces wat betreft server infrastructuur en hardware. Wij werken uitsluitend met energie efficiënte hardware welke een permanente balans geeft tussen prestaties en stroomverbruik.

Verantwoorde bedrijfsvoering

Verantwoorde bedrijfsvoering of "goed bestuur" is een ruim begrip. Wij hanteren de definitie als het bieden van een aangename werkomgeving voor werknemers enerzijds maar ook een klantvriendelijke onderneming met persoonlijke invalshoek voor Kinamo klanten anderzijds.

Wij zijn van mening dat een moderne onderneming moet zorgen voor een gezonde "work life" balans voor werknemers en de klant het gevoel moet hebben dat hij niet aanklopt bij "een leverancier" maar bij iemand die mee en vooruit denkt. Hippe termen, dat klopt, maar Kinamo werkt reeds meer dan tien jaar volgens dit principe... en met succes!

Herinvesteren en ondersteunen

Wij geloven sterk in het herinvesteren van kennis zowel intern en extern. Dit vertaalt zich in het continu zoeken naar economische oplossingen, automatisering en verbetering van bedrijfsprocessen. Een andere focus is het verspreiden van kennis naar buiten toe via een uitgebreide knowledge base.

Naast het uitgebreid kennisaanbod investeren wij op regelmatige basis in non-profit en educatieve projecten. Dit zowel door het aanreiken van kennis en consultancy maar ook ontwikkeling en technische ondersteuning.